Про стек протоколів TCP/IP

Стек протоколів TCP/IP - це набір протоколів, які використовуються для передачі даних у комп’ютерних мережах. Він складається з ряду протоколів, кожен з яких виконує свої власні функції у процесі комунікації між комп’ютерами. Основні протоколи, що входять до складу стеку TCP/IP, включають в себе:

  1. Протокол доступу до мережі (Network Access Layer) - цей рівень визначає, як дані передаються через мережу фізично, такі як Ethernet або Wi-Fi.
  2. Протокол Інтернету (Internet Protocol - IP) - IP відповідає за маршрутизацію пакетів даних через мережу. Кожному пристрою в мережі надається IP-адреса, яка ідентифікує його у мережі.
  3. Протокол передачі даних (Transmission Control Protocol - TCP) - TCP забезпечує надійну та послідовну передачу даних між пристроями в мережі. Він розділяє дані на пакети, надає механізми контролю передачі, а також виявлення та усунення помилок.
  4. Протокол додаткового рівня передачі (User Datagram Protocol - UDP) - UDP також передає дані між пристроями, але він робить це без гарантії надійності. UDP корисний для швидкої передачі даних, де можливі деякі втрати, наприклад, у відео- або голосових додатках, де важлива швидкість передачі надійність.
  5. Протоколи верхніх рівнів (Application Layer Protocols) - ці протоколи включають в себе такі рішення, як HTTP (протокол передачі гіпертексту), FTP (протокол передачі файлів), SMTP (протокол передачі поштових повідомлень) та інші. Вони використовуються для специфічних задач комунікації між програмами або сервісами.

Цей стек протоколів є основою Інтернету і використовується для забезпечення комунікації між різними комп’ютерами та пристроями у всьому світі.

1 Вподобання

Я розумію так - це повна абстракція.

Application Layer (прикладний рівень) - тут формується потік даних
Transport Layer (транспортний рівень) - тут здійснюється сегментація потоку даних на пакети
Internet Layer (мережевий адресний рівень) - тут вказується куди відправляються пакети
Link Layer (канальний рівень) - тут проходить взаємодія з мережою, а саме яким чином пакет передається до адресату (Ethernet, WiFi)

1 Вподобання