Про третій рівень моделі OSI (Мережевий рівень (Network Layer))

Третій рівень моделі OSI, який називається Мережевий рівень (Network Layer), відповідає за передачу даних через мережу з одного вузла в інший. Основні завдання мережевого рівня включають адресацію, маршрутизацію та передачу даних через різні мережі.

Основні функції мережевого рівня включають:

  1. Адресація. Мережевий рівень надає кожному пристрою в мережі унікальну адресу, яку він може використовувати для ідентифікації в мережі. Ця адреса може бути логічною або фізичною, залежно від типу мережі.

  2. Маршрутизація. Мережевий рівень визначає найоптимальніший шлях для передачі даних від вихідного до кінцевого пункту призначення. Це включає в себе вибір проміжних вузлів (роутерів) та механізми для передачі даних через ці вузли.

  3. Передача даних. Мережевий рівень відповідає за розбиття даних на пакети для передачі через мережу. Він також відповідає за повторне зібрання цих пакетів відправника на приймачі.

  4. Фрагментація та збірка. У разі, якщо розмір даних перевищує максимальний розмір пакета, що підтримується мережевим рівнем, він може розділити дані на менші фрагменти для передачі та зібрати їх на кінцевому пристрої.

  5. Керування мережевим трафіком. Мережевий рівень також може включати функції керування трафіком, такі як контроль над заторами, встановлення пріоритетів пакетів і т.д.

У цілому, мережевий рівень визначає способи, за допомогою яких дані передаються через мережу, і забезпечує ефективну та надійну передачу даних від джерела до призначення.