Що таке Broadcast domain?

Broadcast domain (домен широкомовлення) — це логічний сегмент комп’ютерної мережі, в якому всі пристрої можуть безпосередньо обмінюватися широкомовними (broadcast) повідомленнями на канальному рівні (Layer 2) моделі OSI.

Основні характеристики Broadcast domain

Широкомовні повідомлення

 • Це тип мережевого трафіку, який спрямовується до всіх пристроїв в одному широкомовному домені.
 • Прикладом широкомовного повідомлення є ARP-запит (Address Resolution Protocol), коли один комп’ютер надсилає запит, щоб дізнатися MAC-адресу іншого комп’ютера в тій же мережі.

Пристрої в домені:

 • Всі пристрої в одному широкомовному домені отримують широкомовні повідомлення.
 • Приклади таких пристроїв включають комп’ютери, сервери, принтери, які підключені до одного комутатора (switch) або набору з’єднаних комутаторів без VLAN-розподілу.

Комутатори та широкомовлення:

 • Комутатори (switches) передають широкомовні повідомлення до всіх портів в межах одного VLAN.
 • Однак, маршрутизатори (routers) та комутатори рівня 3 (Layer 3 switches) зазвичай не передають широкомовні повідомлення між різними широкомовними доменами або VLAN-ами.

VLAN (Virtual LAN):

 • Використання VLAN дозволяє розділити фізичну мережу на кілька логічних широкомовних доменів.
 • Це означає, що пристрої, налаштовані в різних VLAN, не будуть отримувати широкомовні повідомлення один від одного.

Переваги та недоліки Broadcast domain

Переваги

 • Простота: Легко налаштовувати та підтримувати в невеликих мережах.
 • Взаємодія: Всі пристрої в одному домені можуть швидко обмінюватися інформацією.

Недоліки

 • Обмеження масштабованості: В великій мережі кількість широкомовних повідомлень може перевантажити мережевий трафік.
 • Продуктивність: Високий рівень широкомовного трафіку може знижувати продуктивність мережі.

Приклади використання:

Маленька офісна мережа:

 • У невеликому офісі з однією або двома мережами, всі пристрої можуть бути в одному широкомовному домені.

Кабінетна мережа в навчальному закладі:

 • В навчальних закладах кожен кабінет може бути в своєму широкомовному домені для ізоляції трафіку між різними кабінетами.

Великі корпоративні мережі:

 • Використання VLAN для розділення широкомовних доменів за департаментами або відділами, щоб зменшити кількість широкомовного трафіку і підвищити безпеку.

Загалом, управління широкомовними доменами є ключовим аспектом при проектуванні і підтримці ефективних та масштабованих комп’ютерних мереж.