Про другий рівень моделі OSI (канальний рівень (Data Link Layer))

Канальний рівень (Data Link Layer) другий рівень моделі OSI відіграє ключову роль у забезпеченні надійного передавання даних між пристроями в мережі. Основною функцією цього рівня є забезпечення коректної комунікації між пристроями, які знаходяться в мережі, через безпосереднє з’єднання між ними.

Основні завдання канального рівня включають:

  1. Формування кадрів (Framing): Передача даних в мережі зазвичай відбувається у вигляді блоків, які називаються кадрами. Канальний рівень відповідає за створення, розпізнавання та розбір кадрів для передачі інформації.

  2. Контроль доступу до медіуму (Media Access Control - MAC): Коли пристрої намагаються передавати дані через спільне з’єднання (наприклад, Ethernet), канальний рівень виконує контроль доступу до мережевого середовища. Це може включати різні методи, такі як CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) або CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

  3. Вирішення помилок (Error Detection and Correction): Канальний рівень включає механізми для виявлення та виправлення помилок, які можуть виникати під час передачі даних через фізичне з’єднання. Це може бути досягнуто за допомогою різних методів, таких як CRC (Cyclic Redundancy Check).

  4. Керування потоком (Flow Control): Канальний рівень може контролювати швидкість передачі даних між пристроями, щоб уникнути перевантаження приймача.

  5. Адресація (Addressing): Кожен пристрій в мережі має унікальну адресу на канальному рівні, відому як MAC-адреса. Ця адреса використовується для ідентифікації пристроїв у мережі.

Основна особливість канального рівня полягає в тому, що він працює з фізичними з’єднаннями і медіумами передачі даних (наприклад, мідні кабелі, бездротові канали тощо) і забезпечує передачу даних на рівні бітів без урахування їхнього значення.

Основні протоколи, що діють на канальному рівні, включають Ethernet для провідних мереж, Wi-Fi для бездротових мереж, а також PPP (Point-to-Point Protocol) для точкових з’єднань. Кожен з цих протоколів має свої властивості і особливості, але вони всі виконують основні завдання канального рівня в моделі OSI.

1 Вподобання