Про мережеву технологію Ethernet

Ethernet - це найпоширеніший стандарт провідної мережі, який використовується для з’єднання комп’ютерів, пристроїв зв’язку та інших пристроїв в одну локальну мережу (LAN). Цей стандарт був розроблений у 1970-х роках і продовжує розвиватися і до цього часу. Давайте розглянемо деталі:

  1. Ethernet може використовувати різні топології мережі, такі як зірка, дерево, кільце тощо, але найбільш поширеною є зіркова топологія, де всі пристрої підключені до центрального комутатора або концентратора.

  2. Первісно Ethernet використовував коаксіальний кабель, але з часом були розроблені нові типи медіа передачі, такі як вита пара (twisted pair), оптоволокно і бездротовий зв’язок. На сьогоднішній день найпоширенішим типом медіа є вита пара, зокрема категорія 5е або 6 кабелі.

  3. Ethernet використовує CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) для керування доступом до мережі. Це означає, що пристрої, що підключені до мережі, перевіряють, чи зайнятий медіаканал перед відправленням даних. Якщо канал вільний, пристрій відправляє дані. Якщо ж кілька пристроїв намагаються передати дані одночасно і виникає колізія, вони виявляють це і випадковим чином затримують передачу, щоб уникнути конфлікту.

  4. Дані в мережі Ethernet передаються у вигляді кадрів. Кадр (фрейм) Ethernet включає заголовок (який містить MAC-адреси призначення та джерела), дані та CRC (циклічний код перевірки), який використовується для виявлення помилок в передачі.

  5. Швидкість передачі даних в мережі Ethernet може коливатися від декількох мегабіт на секунду (Mbps) до декількох гігабіт на секунду (Gbps). Найпоширеніші швидкості для дротового Ethernet сьогодні - 10/100/1000 Мбіт/с або 1/10 Гбіт/с.

  6. Ethernet працює на двох нижніх шарах OSI моделі - фізичному та канальному шарах. Фізичний шар відповідає за передачу сигналів через медіа, а канальний шар забезпечує надійну доставку кадрів між вузлами мережі.

Це лише загальний огляд технології Ethernet. Ця технологія має багато варіацій і може використовуватися в різних середовищах, від домашніх мереж до великих корпоративних інфраструктур.