Що таке мережева топологія?

Мережева топологія - це спосіб організації взаємозв’язків між пристроями (комп’ютерами, принтерами, серверами тощо) у комп’ютерній мережі. Вона визначає, як саме пристрої підключаються і спілкуються один з одним. Існують різні типи мережевих топологій, включаючи:

  1. Зіркова топологія - це коли кожен пристрій підключений безпосередньо до центрального вузла, який може бути сервером або концентратором. Всі комунікації проходять через цей центральний вузол.

  2. Лінійна (або послідовна) топологія (“шина”) - це коли пристрої розміщені вподовж одного кабелю чи каналу передачі даних, при цьому кожен пристрій має два сусіди, з якими він може комунікувати.

  3. Кільцева топологія - кожен пристрій підключений до двох інших пристроїв, утворюючи замкнену кільцеву структуру.

  4. Деревоподібна топологія - є комбінацією зіркової топології з підтримкою дерева. Це означає, що групи пристроїв можуть мати свої власні зіркові мережі, які підключені до головного мережевого вузла.

  5. Змішана топологія - це комбінація двох або більше основних топологій, яка використовується для створення більш складних мереж.

  6. Повнозв’язана топологія (mesh) - це коли кожен пристрій безпосередньо підключений до кожного іншого пристрою у мережі, утворюючи повністю взаємно зв’язану мережу.

  7. Комірчаста топологія (Cellular topology) - пристрої підключаються шляхом розділення мережевого простору на комірки або “клітини”, а кожен пристрій знаходиться в межах певної комірки. Підключення пристроїв зазвичай здійснюється через бездротові зв’язки, оскільки комірчаста топологія часто використовується в бездротових мережах.

Кожна з цих топологій має свої переваги і недоліки, і вибір конкретної залежить від потреб і вимог конкретного проекту.

1 Вподобання