Про повнозв’язану топологію (Mesh)

Повнозв’язана топологія (також відома як меш-мережа) - це тип комп’ютерної мережі, в якій кожен вузол (або комп’ютер) підключений безпосередньо до кожного іншого вузла. Це означає, що кожен вузол може спілкуватися з будь-яким іншим вузлом безпосередньо через пряме з’єднання.

Ось детальніше про особливості та переваги повнозв’язаної топології:

  1. Пряме з’єднання між кожною парою вузлів - кожен вузол має пряме фізичне з’єднання з кожним іншим вузлом. Це означає, що немає проміжних вузлів або комутаторів, через які потрібно пройти для спілкування з іншими вузлами.

  2. Висока надійність - забезпечує високий рівень надійності, оскільки відсутні проміжні точки відмови. Якщо один канал чи з’єднання між будь-якою парою вузлів вийде з ладу, то це не вплине на спілкування між іншими вузлами, так як є альтернативні шляхи зв’язку.

  3. Висока пропускна здатність - завдяки прямим з’єднанням між вузлами, може забезпечити високу пропускну здатність. Це особливо важливо у великих мережах з великою кількістю вузлів, де потрібно обмінюватися великими обсягами даних.

  4. Складність інсталяції та обслуговування - може бути дуже складною для інсталяції та обслуговування, особливо у великих мережах. Кожен новий вузол потребує прямого підключення до кожного існуючого вузла, що може призвести до значного збільшення кількості необхідних з’єднань і складності кабельних систем.

  5. Великі витрати - велика кількість потрібних з’єднань може призвести до значних витрат на кабельне обладнання та прокладання кабелів.

Повнозв’язана топологія використовується переважно в невеликих мережах або там, де вимоги до пропускної здатності та надійності великі, але вона менш практична для великих мереж через складність управління та високі витрати.

   A
  /|\
B--|--C
  \|/
   D

У цій схемі кожен вузол (позначений літерами A, B, C, D) з’єднаний прямим з’єднанням з кожним іншим вузлом. Наприклад, вузол A прямо з’єднаний з вузлами B, C і D, вузол B - з вузлами A, C і D, і так далі.

1 Вподобання