Про комірчасту топологію (Cellular topology)

Комірчаста топологія (Cellular topology), також відома як топологія “клітинна” або “сотова”, є однією з основних топологій мережі комп’ютерів. Вона базується на розташуванні комп’ютерів у вигляді комірок або клітин, які зазвичай утворюють гексагональну або квадратну структуру. Ця топологія може бути як провідною, так і бездротовою.

Основні характеристики комірчастої топології:

 1. Структура клітин. Кожен комп’ютер або пристрій розташовується в окремій “клітині” або “комірці”, яка може бути представлена у вигляді геометричної фігури, такої як гексагон або квадрат. Кожна клітина зазвичай має один або кілька вузлів, які можуть обмінюватися даними з сусідніми вузлами.

 2. Зв’язки між клітинами. Клітини зазвичай мають зв’язки зі своїми сусідніми клітинами. Ці зв’язки можуть бути провідними або бездротовими, залежно від реалізації мережі.

 3. Маршрутизація. У комірчастій топології маршрутизація даних може відбуватися через сусідні клітини. Кожен вузол може передавати дані своїм сусіднім вузлам або маршрутувати їх через декілька клітин для досягнення призначення. Це забезпечує більшу надійність мережі, оскільки інформація може обходити будь-які непрацюючі вузли або зв’язки.

 4. Масштабованість. Комірчаста топологія досить масштабована, оскільки може бути легко розширена за рахунок додавання нових клітин або вузлів. Це дозволяє побудувати великі мережі, що охоплюють значні території.

 5. Незалежність вузлів. Кожен вузол у комірчастій топології функціонує незалежно від інших. Це означає, що відмова одного вузла не призведе до відмови всієї мережі, а лише може призвести до обмежень в області цього вузла.

 6. Потужність. Комірчаста топологія є потужною та ефективною з точки зору передачі даних. Завдяки маршрутизації через сусідні клітини можна досягти низької затримки та високої швидкості передачі.

Недоліки

 1. Складність маршрутизації: У комірчастій мережі маршрутизація може бути складною, особливо коли вузли рухаються або змінюють своє положення. Це може призвести до збоїв у сполученні або неефективності мережі.
 2. Необхідність багатократного повторення інформації: У зв’язку з тим, що вузли мережі можуть рухатися або мати обмежені можливості сприйняття, інформація може потребувати багаторазового передавання, щоб дійти до призначення.
 3. Обмеженість відстані передачі: Покриття кожної комірки обмежує відстань, на яку можна передавати дані без додаткових підсилювачів сигналу. Це може обмежувати масштабування мережі та впливати на її ефективність в областях з великою площею.
 4. Вплив перешкод: Бездротові комірчасті мережі вразливі до перешкод, таких як стіни, будівлі, рельєф місцевості тощо. Це може призводити до втрати сигналу або погіршення якості зв’язку.
 5. Складність управління: З врахуванням того, що вузли можуть рухатися або мати обмежені ресурси, управління комірчастою мережею може бути складним завданням, особливо при великій кількості вузлів.
  +---+---+---+
 /  /  /  /|
 +---+---+---+ |
 |  |  |  |/|
 +---+---+---+ +
 |  |  |  |/ 
 +---+---+---+ 
 |  |  |  |/ 
 +---+---+---+ 

У цій схемі кожна комірка представлена квадратом, а вузли мережі розташовані у вершинах кожної комірки. Вузли можуть спілкуватися один з одним прямим з’єднанням, якщо вони знаходяться у сусідніх комірках, або через інші вузли, якщо вони розташовані на відстані одна від одної. Це проста візуалізація топології, де кожен вузол може бути підключений до декількох сусідів, утворюючи мережу.

1 Вподобання