Абстракції для опису мережевої взаємодії

Мережева взаємодія може бути описана через різні абстракції. Ось декілька з них:

 1. Потоки даних
  Розглядається передача даних між вузлами мережі як потоки, які можуть бути ініційовані, наприклад, клієнтськими додатками та оброблені серверами або іншими вузлами.

 2. Пакети
  Мережеві дані розглядаються як пакети, які переміщаються через мережу від відправника до отримувача. Це дозволяє аналізувати маршрутизацію, передачу даних та виявлення помилок.

 3. Протоколи
  Опис мережевої взаємодії через протоколи, такі як TCP/IP, HTTP, FTP тощо. Кожен протокол визначає правила обміну даними та контроль за передачею.

 4. Топологія
  Абстракція мережі як графа, де вузли - це комп’ютери або інші пристрої, а зв’язки між ними - це канали зв’язку. Це дозволяє вивчати зв’язки між вузлами та їхню доступність.

 5. Сеанси та з’єднання
  Опис взаємодії через встановлення та управління з’єднаннями між клієнтом і сервером або між різними вузлами мережі.

 6. Шари моделі OSI/OSI
  Розглядається мережева взаємодія через різні рівні абстракції, такі як фізичний рівень, канальний рівень, мережевий рівень тощо, як це визначено у моделі OSI.

Ці абстракції дозволяють аналізувати та розуміти мережеву взаємодію на різних рівнях абстракції і з різних точок зору.