Основні компоненти Ethernet фрейму

Ethernet фрейм — це структура даних, яка використовується для передачі інформації по мережі Ethernet. Він містить кілька ключових полів, кожне з яких має свою функцію. Ось основні компоненти Ethernet фрейму:

 1. Preamble (Преамбула): 7 байт

  • Послідовність з 56 біт (7 байт), що чергуються 1 і 0. Використовується для синхронізації приймача з відправником.
 2. Start Frame Delimiter (SFD) (Делімітр початку кадру): 1 байт

  • Послідовність 10101011, яка позначає початок фрейму.
 3. Destination MAC Address (MAC-адреса призначення): 6 байт

  • Унікальний ідентифікатор, який вказує на мережевий пристрій-одержувач.
 4. Source MAC Address (MAC-адреса відправника): 6 байт

  • Унікальний ідентифікатор відправляючого пристрою.
 5. EtherType (Тип Ethernet): 2 байта

  • Вказує на тип протоколу, інкапсульованого в payload (поле даних). Наприклад, 0x0800 для IPv4, 0x86DD для IPv6.
 6. Payload (Дані): 46-1500 байт

  • Поле, що містить дані, які передаються. Мінімальний розмір поля даних повинен бути 46 байт, якщо менше, то додаються додаткові байти (padding).
 7. Frame Check Sequence (FCS) (Послідовність перевірки кадру): 4 байти

  • Контрольна сума CRC (Cyclic Redundancy Check), яка використовується для виявлення помилок у даних.

Приклад структури Ethernet фрейму:

 • Преамбула: 7 байт
 • SFD: 1 байт
 • MAC-адреса призначення: 6 байт
 • MAC-адреса відправника: 6 байт
 • Тип Ethernet: 2 байта
 • Дані: 46-1500 байт
 • FCS: 4 байти

Цей формат використовується для забезпечення надійної та ефективної передачі даних у локальних мережах (LAN).