Про перший рівень моделі OSI (фізичний рівень (Physical Layer))

Перший рівень моделі OSI - це фізичний рівень (Physical Layer). Основна мета першого рівня моделі OSI - забезпечити фізичне з’єднання між пристроями в мережі та передачу даних через це з’єднання. Отже, цей рівень відповідає за передачу бітів через фізичні медіа, такі як мідні кабелі, оптичні волокна або бездротові хвилі.

Основні функції першого рівня моделі OSI включають:

  1. Електрична, оптична або радіочастотна специфікація. Цей рівень визначає фізичні характеристики сигналів, які передаються через медіум. Наприклад, для мідних кабелів це може бути напруга або струм, для оптичних волокон - світло, а для бездротових мереж - радіочастотні сигнали.

  2. Кодування даних. Інформація, яка передається через фізичний рівень, повинна бути перетворена на формат, який може бути переданий через вибраний медіум. Наприклад, цифрові дані можуть бути перетворені на аналогові сигнали для передачі через аналоговий медіум, такий як мідний кабель.

  3. Сигналізація. Передача даних через медіум вимагає наявності механізмів сигналізації для визначення початку та кінця кожного бітового потоку. Це допомагає отримувачеві правильно інтерпретувати дані, навіть якщо вони передаються з великою швидкістю.

  4. Фізичний доступ до мережі. Цей аспект включає в себе протоколи та процедури, які використовуються для доступу пристроїв до мережі. Наприклад, у Ethernet це може бути CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), який визначає, як пристрої конкурують за доступ до мережі та вирішують колізії.

Перший рівень моделі OSI є основою для будь-якої мережевої комунікації, оскільки він визначає, як саме дані фізично передаються через медіум. Без належної роботи на цьому рівні неможлива ефективна передача інформації через мережу.

1 Вподобання