Що таке свіч (switch)?

Свіч (або комутатор) - це мережевий пристрій, який використовується для з’єднання пристроїв в мережі локальної області (LAN) з метою обміну даними між ними. Основна функція свіча полягає в комутації даних на другому шарі моделі OSI, відомому як шар з’єднання даних.

Ключові характеристики свіча:

 1. Комутація даних - приймає дані з пристроїв, підключених до нього, і пересилає їх до відповідного пристрою в мережі. Це дозволяє пристроям взаємодіяти один з одним у мережі.

 2. MAC-адресація - використовує MAC-адреси (адреси керуючого доступом до носія) пристроїв для визначення маршруту даних. Він зберігає таблицю MAC-адрес, яка вказує, на який порт підключений кожен пристрій у мережі.

 3. Внутрішній буфер - свіч має вбудований буфер (буфер фреймів), який допомагає управляти потоком даних, щоб забезпечити ефективну комутацію трафіку.

 4. Підтримка швидкості - свічі можуть підтримувати велику пропускну здатність та швидкість передачі даних, що робить їх ідеальними для використання в швидкісних LAN-мережах.

 5. Керування трафіком - деякі продвинуті моделі свічів мають функції керування трафіком, такі як виявлення та блокування небажаного трафіку або призначення пріоритетів для певних типів даних.

Загалом свічі використовуються для створення локальних мереж зі збільшеною пропускною здатністю та ефективним обміном даними між пристроями у межах мережі.

1 Вподобання

Більшість сучасних мережевих свічів (switches) перевіряють контрольну суму Ethernet кадрів для забезпечення цілісності даних. Коли свіч отримує кадр, він перевіряє значення контрольної суми кадру (зазвичай це CRC - Cyclic Redundancy Check) для впевненості, що дані не були пошкоджені під час передачі. Якщо контрольна сума не збігається з розрахованою, свіч відкидає кадр як пошкоджений.

Це допомагає підтримувати цілісність даних в мережі та зменшує ймовірність передачі пошкоджених даних до кінцевого одержувача.

Повідомлення про відкидання кадру як пошкодженого може відрізнятися в залежності від виробника та моделі свічів, а також від системи моніторингу та управління мережею, яка використовується. Однак, загальне повідомлення може виглядати приблизно так:

May 23 14:05:27 switch-1 %ETHPORT-3-IF_ERROR: Interface GigabitEthernet1/0/1, CRC error, frame discarded

Ось приклад, що пояснює елементи такого повідомлення:

 • May 23 14:05:27 - Дата та час виникнення події.
 • switch-1 - Назва або ідентифікатор свічу.
 • %ETHPORT-3-IF_ERROR - Код помилки, який вказує на проблему з інтерфейсом Ethernet порту.
 • Interface GigabitEthernet1/0/1 - Інтерфейс або порт, де виникла помилка.
 • CRC error - Тип помилки, у даному випадку - помилка контрольної суми (CRC).
 • frame discarded - Опис дії, яку виконав свіч, тобто кадр було відкинуто.

Для отримання детальнішої інформації та конкретних повідомлень для вашого обладнання, слід звернутися до документації виробника свічів, які використовуються у вашій мережі.