Switch перевіряє контрольну суму?

Більшість сучасних мережевих свічів (switches) перевіряють контрольну суму Ethernet кадрів для забезпечення цілісності даних. Коли свіч отримує кадр, він перевіряє значення контрольної суми кадру (зазвичай це CRC - Cyclic Redundancy Check) для впевненості, що дані не були пошкоджені під час передачі. Якщо контрольна сума не збігається з розрахованою, свіч відкидає кадр як пошкоджений.

Це допомагає підтримувати цілісність даних в мережі та зменшує ймовірність передачі пошкоджених даних до кінцевого одержувача.

Повідомлення про відкидання кадру як пошкоджений може відрізнятися в залежності від виробника та моделі свічів, а також від системи моніторингу та управління мережею, яка використовується. Однак, загальне повідомлення може виглядати приблизно так:

May 23 14:05:27 switch-1 %ETHPORT-3-IF_ERROR: Interface GigabitEthernet1/0/1, CRC error, frame discarded

Ось приклад, що пояснює елементи такого повідомлення:

  • May 23 14:05:27 - Дата та час виникнення події.
  • switch-1 - Назва або ідентифікатор свічу.
  • %ETHPORT-3-IF_ERROR - Код помилки, який вказує на проблему з інтерфейсом Ethernet порту.
  • Interface GigabitEthernet1/0/1 - Інтерфейс або порт, де виникла помилка.
  • CRC error - Тип помилки, у даному випадку - помилка контрольної суми (CRC).
  • frame discarded - Опис дії, яку виконав свіч, тобто кадр було відкинуто.

Для отримання детальнішої інформації та конкретних повідомлень для вашого обладнання, слід звернутися до документації виробника свічів, які використовуються у вашій мережі.