Що таке Ethernet фрейм або кадр?

Ethernet фрейм, кадр — це структура даних, яка використовується для передачі інформації по мережі Ethernet. Він містить кілька ключових полів, кожне з яких має свою функцію. Ось основні компоненти Ethernet фрейму:

 1. Preamble (Преамбула): 7 байт
 • Послідовність з 56 біт (7 байт), що чергуються 1 і 0. Використовується для синхронізації приймача з відправником.
 1. Start Frame Delimiter (SFD) (Делімітр початку кадру): 1 байт
 • Послідовність 10101011, яка позначає початок фрейму.
 1. Destination MAC Address (MAC-адреса призначення): 6 байт
 • Унікальний ідентифікатор, який вказує на мережевий пристрій-одержувач.
 1. Source MAC Address (MAC-адреса відправника): 6 байт
 • Унікальний ідентифікатор відправляючого пристрою.
 1. EtherType (Тип Ethernet): 2 байта
 • Вказує на тип протоколу, інкапсульованого в payload (поле даних). Наприклад, 0x0800 для IPv4, 0x86DD для IPv6.
 1. Payload (Дані): 46-1500 байт
 • Поле, що містить дані, які передаються. Мінімальний розмір поля даних повинен бути 46 байт, якщо менше, то додаються додаткові байти (padding).
 1. Frame Check Sequence (FCS) (Послідовність перевірки кадру): 4 байти
 • Контрольна сума CRC (Cyclic Redundancy Check), яка використовується для виявлення помилок у даних.

Приклад структури Ethernet фрейму:

 • Преамбула: 7 байт
 • SFD: 1 байт
 • MAC-адреса призначення: 6 байт
 • MAC-адреса відправника: 6 байт
 • Тип Ethernet: 2 байта
 • Дані: 46-1500 байт
 • FCS: 4 байти

Цей формат використовується для забезпечення надійної та ефективної передачі даних у локальних мережах (LAN).

PS Фрейм (frame) і кадр (frame) є синонімами в контексті комп’ютерних мереж. Обидва терміни використовуються для опису одиниці даних, яка передається по мережі на канальному рівні (Layer 2) моделі OSI. У контексті Ethernet обидва терміни позначають ту саму структуру даних.

Проте, є деякі нюанси в використанні цих термінів в різних контекстах:

 1. Фрейм (Frame):
 • Найчастіше використовується в контексті мережевих технологій, таких як Ethernet, для опису структури даних, яка передається між пристроями.
 • Фрейм включає всі необхідні поля для передачі даних, такі як MAC-адреси, тип або довжина протоколу, поле даних та FCS.
 1. Кадр (Frame):
 • У комп’ютерних мережах цей термін є синонімом фрейму.
 • У інших галузях інформатики, наприклад, у відео та графіці, термін “кадр” може мати інше значення, наприклад, одиниця відеозображення або графічний елемент.

Отже, в контексті мережевих технологій, таких як Ethernet, фрейм і кадр є взаємозамінними термінами і позначають одну й ту саму структуру даних, що передається на канальному рівні.