Що таке протокол TCP (Transmission Control Protocol)?

TCP (Transmission Control Protocol) - це один із основних протоколів передачі даних в комп’ютерних мережах. Він є частиною сукупності протоколів TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), які використовуються для забезпечення комунікації в Інтернеті та в інших мережах.

Основні особливості протоколу TCP:

Надійність передачі даних. TCP гарантує надійність передачі даних шляхом встановлення з’єднання між відправником і отримувачем, передачі даних у формі пакетів та перевірки їхньої доставки.

Контроль порядку доставки. TCP відповідає за те, щоб дані були доставлені в правильному порядку, навіть якщо вони були розділені на окремі пакети для передачі по мережі.

Контроль витрат на мережу. TCP використовує механізми, такі як контроль переповнення та управління потоком, щоб уникнути перевантаження мережі та забезпечити ефективну передачу даних.

Встановлення та розрив з’єднання. Перед передачею даних TCP спочатку встановлює з’єднання між відправником і отримувачем, а після завершення передачі даних воно розриває це з’єднання.

TCP є основою для багатьох інших протоколів, які використовуються для різних видів комунікації в мережах, таких як HTTP для веб-переглядачів, FTP для передачі файлів, та інші.

1 Вподобання