Про четвертий рівень моделі OSI (транспортний рівень (Transport Layer))

Четвертий рівень моделі OSI (Open Systems Interconnection) - це транспортний рівень (Transport Layer). Цей рівень відповідає за передачу даних між кінцевими користувачами і забезпеченням надійності, цілісності та послідовності даних під час передачі через мережу.

Основні функції транспортного рівня:

 1. Сегментація даних.
  Розділення великих блоків даних на менші частини для передачі через мережу. Це полегшує керування потоком даних та забезпечує оптимальне використання ресурсів мережі.

 2. Контроль над потоком.
  Управління швидкістю передачі даних для запобігання перевантаження мережі або перенавантаження приймаючого пристрою.

 3. Виявлення та відновлення помилок.
  Додавання контрольних сум або інших механізмів перевірки цілісності даних для виявлення та усунення помилок, що можуть виникнути в процесі передачі.

 4. Керування з’єднаннями.
  Забезпечення створення, підтримки та розриву з’єднань між кінцевими точками в мережі.

Два найпоширеніші протоколи транспортного рівня - це TCP (Transmission Control Protocol) та UDP (User Datagram Protocol). TCP забезпечує надійну передачу даних, включаючи підтвердження доставки та механізми відновлення при втратах даних. UDP, натомість, є протоколом без з’єднання, який не надає гарантій доставки даних, але забезпечує високу швидкість передачі та менше накладних витрат.