Про інкапсуляцію в комп’ютерних мережах в контексті стеку TCP/IP

У контексті стеку TCP/IP інкапсуляція відбувається на кожному рівні протоколу. Стек TCP/IP складається з чотирьох основних рівнів: мережевий (Network), канальний (Data Link), мережевий (Internet) та транспортний (Transport). Кожен рівень відповідає за певний аспект комунікації в мережі, і кожен з них використовує власні протоколи та інкапсуляційні методи.

  1. Фізичний рівень (Physical Layer). На цьому рівні відбувається передача бітів через фізичний канал зв’язку. Дані інкапсулюються у форму бітів, які передаються через мережеве обладнання.
  2. Канальний рівень (Data Link Layer). Тут дані розбиваються на кадри (frames) і кожен кадр оточується заголовком та можливими додатковими управляючими даними. Цей заголовок містить MAC-адресу відправника та отримувача, контрольні суми для виявлення помилок тощо.
  3. Мережевий рівень (Internet Layer). На цьому рівні використовуються IP-адреси для маршрутизації пакетів даних через мережу. Тут дані інкапсулюються в IP-пакети, які містять IP-адреси відправника та отримувача, а також іншу мережеву інформацію.
  4. Транспортний рівень (Transport Layer). На цьому рівні дані інкапсулюються в TCP або UDP сегменти, в залежності від використовуваного протоколу передачі даних. Кожен сегмент містить порти відправника та отримувача, а також контрольні суми та іншу інформацію для забезпечення надійності та цілісності передачі даних.

Отже, в контексті стеку TCP/IP інкапсуляція відбувається на кожному рівні протоколу, де дані додаються до відповідного заголовка протоколу, щоб створити пакет для передачі через мережу. Кожен рівень додає свій власний шар інформації до даних, що дозволяє системі мережевих пристроїв правильно обробляти та маршрутизувати ці дані.