Список базових класів у Ruby, які є частиною стандартної бібліотеки мови

Структура базових класів у Ruby може включати класи, які є частиною стандартної бібліотеки мови або надають загальні можливості, які часто використовуються в програмуванні на Ruby.

Список базових класів у Ruby, які є частиною стандартної бібліотеки мови.

 1. BasicObject. Базовий клас, від якого походять всі інші класи у Ruby. Включає методи, такі як ==, != та equal?.

 2. Object. Батьківський клас для всіх об’єктів у Ruby. Включає базові методи, такі як ==, !=, eql?, hash, to_s та інші.

 3. Kernel. Модуль, включений в клас Object, що містить загальні методи, доступні в усіх програмах Ruby, такі як puts, print, gets, exit, require та інші.

 4. Class. Клас, що представляє класи в Ruby. Включає методи для маніпулювання класами, створення нових об’єктів і отримання інформації про класи.

 5. Module. Клас, що представляє модулі в Ruby. Модулі дозволяють групувати методи, константи та класи, а також використовувати їх у інших класах за допомогою включення.

 6. Array. Клас для масивів у Ruby. Містить методи для маніпулювання елементами масиву, такі як push, pop, each, map та інші.

 7. Binding. Клас для представлення зв’язків (bindings), які використовуються в Ruby для областей видимості.

 8. Boolean. Віртуальний клас, який відповідає булевому типу.

 9. Comparable. Модуль, який додає методи порівняння до класів, що включають його.

 10. Complex. Клас для роботи з комплексними числами у Ruby.

 11. Data. Віртуальний клас, який використовується для представлення дати та/або часу.

 12. Dir. Клас для роботи з директоріями у Ruby. Містить методи для читання та запису файлів, отримання списку файлів у директорії та інші.

 13. Enumerable. Модуль, який додає ітератори до класів, що включають його.

 14. Enumerator. Клас для ітераторів у Ruby. Містить методи для перебору елементів колекцій та генерації послідовностей значень.

 15. Exception. Клас для обробки винятків у Ruby. Містить методи для створення та обробки винятків, а також для доступу до інформації про помилку.

 16. FalseClass. Клас для представлення значення false.

 17. File. Клас для роботи з файлами у Ruby. Містить методи для читання та запису файлів, отримання інформації про файли та інші.

 18. Float. Клас для чисел з плаваючою комою у Ruby. Містить методи для арифметичних операцій, порівняння та перетворення.

 19. Hash. Клас для хешів у Ruby. Містить методи для роботи з ключами та значеннями хеша, такі як []=, [], each, keys, values та інші.

 20. Integer. Клас для цілих чисел у Ruby. Містить методи для арифметичних операцій, порівняння та перетворення.

 21. IO. Клас для роботи зі введенням-виведенням у Ruby. Містить методи для читання та запису даних з різних джерел та приладів вводу-виводу.

 22. MatchData. Клас для представлення результатів співпадінь при роботі з регулярними виразами у Ruby.

 23. Method. Клас для представлення методів в Ruby.

 24. Module. Клас, що представляє модулі в Ruby. Модулі дозволяють групувати методи, константи та класи, а також використовувати їх у інших класах за допомогою включення.

 25. NilClass. Клас для представлення значення nil.

 26. Numeric. Базовий клас для числових типів у Ruby.

 27. ObjectSpace. Модуль, який надає методи для роботи з об’єктами у пам’яті.

 28. Proc. Клас для представлення об’єктів типу процедура (процесу) в Ruby.

 29. Process. Модуль для взаємодії з процес.

 30. String. Клас для взаємодії з текстом.

1 Вподобання