Про клас Integer у Ruby

У Ruby, Integer є одним із основних класів, який використовується для представлення цілих чисел. Integer охоплює як маленькі цілі числа, що колись представлялися класом Fixnum, так і великі цілі числа, які раніше належали до класу Bignum. Починаючи з версії Ruby 2.4, класи Fixnum і Bignum об’єднані в один клас Integer, що дозволяє автоматично працювати з цілими числами будь-якого розміру.

Основні характеристики Integer

 1. Необмежений розмір: Цілі числа в Ruby можуть бути настільки великими або малими, наскільки дозволяє пам’ять системи.
 2. Автоматичне управління розміром: Ruby автоматично перемикається між представленнями чисел залежно від їх розміру. Немає необхідності турбуватися про переповнення або недоповнення числа.

Створення Integer

Цілі числа можна створювати різними способами:

 • Пряме присвоєння:

  a = 42
  b = -7
  
 • Використання методів перетворення:

  a = "123".to_i  # 123
  b = 3.14.to_i  # 3
  c = "abc".to_i  # 0 (якщо рядок не можна перетворити в число)
  

Арифметичні операції

Цілі числа в Ruby підтримують всі стандартні арифметичні операції:

 • Додавання:

  result = 5 + 3 # 8
  
 • Віднімання:

  result = 10 - 4 # 6
  
 • Множення:

  result = 6 * 7 # 42
  
 • Ділення (цілочисельне ділення):

  result = 10 / 3 # 3
  
 • Залишок від ділення:

  result = 10 % 3 # 1
  
 • Піднесення до степеня:

  result = 2 ** 3 # 8
  

Методи класу Integer

Клас Integer має багато корисних методів:

 • Абсолютне значення:

  result = -42.abs # 42
  
 • Перевірка на парність або непарність:

  4.even? # true
  3.odd?  # true
  
 • Перетворення в рядок:

  result = 123.to_s # "123"
  
 • Наступне число:

  result = 5.next # 6
  
 • Перевірка на нуль:

  result = 0.zero? # true
  
 • Кількість цифр:

  result = 12345.digits # [5, 4, 3, 2, 1]
  

Приклади використання

Декілька прикладів використання цілочисельних операцій і методів:

# Арифметичні операції
a = 20
b = 6
puts a + b  # 26
puts a - b  # 14
puts a * b  # 120
puts a / b  # 3
puts a % b  # 2

# Використання методів
number = -50
puts number.abs    # 50
puts number.even?   # true
puts number.odd?   # false

# Порівняння
puts 7 < 12      # true
puts 7 > 12      # false
puts 7 == 7      # true
puts 7 != 12     # true

Висновок

Integer в Ruby є універсальним і потужним класом для роботи з цілими числами, що надає великий набір методів і підтримує всі стандартні арифметичні операції. Це робить Ruby зручним для роботи з цілими числами в різних обчислювальних задачах.