Що таке хеш (Hash) у Ruby?

У Ruby хеш (hash) є одним із важливих типів даних, що використовується для зберігання та організації даних у вигляді пар ключ-значення. Він відомий як асоціативний масив або словник. Хеші у Ruby створюються за допомогою фігурних дужок {} та містять пари ключ-значення, розділені комами. Кожен ключ у хеші повинен бути унікальним, а значення можуть бути будь-якого типу даних. Наприклад:

my_hash = { "name" => "John", "age" => 30, "city" => "New York" }

У Ruby також існує синтаксис, який дозволяє використовувати символи як ключі для хешів:

my_hash = { name: "John", age: 30, city: "New York" }

Цей синтаксис називається “символьними ключами” або “синтаксисом ключів Ruby”. Він зручний у використанні та має деякі переваги, зокрема, він займає менше місця у пам’яті, оскільки символ повторно використовується.

Хеші у Ruby використовуються для швидкого доступу до значень за ключем, замість ітерування через весь набір даних, що робить їх ефективними для багатьох завдань, таких як зберігання конфігурацій, представлення даних у JSON форматі та багато іншого.