Про сьомий рівень моделі OSI (Прикладний (Application Layer))

Сьомий рівень моделі OSI, або прикладний рівень (Application Layer), є верхнім рівнем цієї моделі і відповідає за взаємодію з кінцевими користувачами та забезпечення доступу до мережевих послуг і ресурсів. Основна мета прикладного рівня полягає у забезпеченні інтерфейсу між додатками користувача та нижчими рівнями моделі OSI для ефективної передачі даних через мережу. Розглянемо детально функції, протоколи та приклади використання прикладного рівня.

Основні функції прикладного рівня

 1. Забезпечення інтерфейсу для користувача:
 • Надання додаткам можливості взаємодіяти з мережею для обміну даними та використання мережевих ресурсів.
 • Відображення даних у формі, зрозумілій для користувача.
 1. Управління доступом до мережі:
 • Контроль доступу до мережевих ресурсів, забезпечення автентифікації та авторизації користувачів.
 • Налаштування параметрів доступу та забезпечення безпеки з’єднання.
 1. Передача файлів:
 • Надання можливості передачі файлів між комп’ютерами у мережі.
 • Забезпечення надійності передачі, можливості відновлення після збоїв та контроль версій файлів.
 1. Електронна пошта:
 • Управління відправкою, отриманням та зберіганням електронних повідомлень.
 • Підтримка різних форматів повідомлень, вкладень і адресних книг.
 1. Віддалений доступ:
 • Забезпечення користувачам можливості віддаленого доступу до мережевих ресурсів та керування віддаленими системами.
 1. Підтримка баз даних:
 • Забезпечення взаємодії між додатками та базами даних, включаючи запити, оновлення та керування даними.

Протоколи прикладного рівня

Існує багато протоколів, що працюють на прикладному рівні, кожен з яких відповідає за конкретні завдання та служби. Деякі з найпоширеніших протоколів включають:

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol):
  • Протокол, що використовується для передачі гіпертекстових документів у Всесвітній павутині (WWW). Це основа для обміну веб-сторінками.
 • HTTPS (HTTP Secure):
  • Розширення HTTP з підтримкою шифрування для безпечної передачі даних.
 • FTP (File Transfer Protocol):
  • Протокол для передачі файлів між клієнтом і сервером у мережі.
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):
  • Протокол для відправки електронної пошти.
 • IMAP (Internet Message Access Protocol) та POP3 (Post Office Protocol 3):
  • Протоколи для отримання електронної пошти. IMAP дозволяє керувати поштою безпосередньо на сервері, тоді як POP3 завантажує листи на локальний комп’ютер.
 • DNS (Domain Name System):
  • Протокол, що перетворює доменні імена у IP-адреси, необхідні для маршрутизації трафіку в мережі Інтернет.
 • Telnet:
  • Протокол для віддаленого доступу до серверів та мережевих пристроїв. Забезпечує текстовий інтерфейс користувача.
 • SSH (Secure Shell):
  • Протокол для безпечного віддаленого доступу до серверів і мережевих пристроїв з шифруванням трафіку.
 • SNMP (Simple Network Management Protocol):
  • Протокол для управління та моніторингу мережевих пристроїв.

Приклади використання прикладного рівня

 • Веб-браузери (HTTP/HTTPS):
  • Використовують протокол HTTP або HTTPS для доступу до веб-сторінок і взаємодії з веб-серверами.
 • Електронна пошта (SMTP, IMAP, POP3):
  • Клієнти електронної пошти використовують ці протоколи для відправки та отримання повідомлень.
 • Файлові менеджери (FTP):
  • Використовують FTP для передачі файлів між комп’ютерами.
 • Віддалений доступ (SSH, Telnet):
  • Використовуються для віддаленого керування серверами і мережевими пристроями.
 • Мережеві служби (DNS):
  • Використовуються для перетворення доменних імен у IP-адреси, забезпечуючи маршрутизацію трафіку.

Прикладний рівень є критично важливим для взаємодії користувачів з мережею, забезпечуючи доступ до різноманітних мережевих послуг і ресурсів. Він відповідає за обробку даних, необхідних для функціонування різних додатків, та їхню коректну передачу через мережу.

1 Вподобання