Про шостий рівень моделі OSI (Presentation Layer)

Шостий рівень моделі OSI, або рівень представлення (Presentation Layer), виконує важливі функції щодо обробки даних, забезпечуючи їх коректне представлення для прикладного рівня Application Layer та, відповідно, їх передачу через мережу. Основною метою цього рівня є забезпечення того, щоб дані, які відправляє одна система, були зрозумілими для іншої системи, незалежно від різниці в архітектурах комп’ютерів та програмного забезпечення. Розглянемо детально основні функції та протоколи цього рівня.

Основні функції рівня представлення

 1. Перетворення даних. Забезпечує перетворення даних у формат, зрозумілий прикладному рівню на іншому кінці з’єднання. Наприклад, перетворення EBCDIC у ASCII.

 2. Кодування та декодування. Виконує кодування даних у формат, зручний для передачі, та їх декодування на приймальній стороні. Це може включати перетворення структур даних, що використовуються в додатках.

 3. Шифрування та дешифрування. Відповідає за шифрування даних перед їх передачею та дешифрування після отримання, забезпечуючи конфіденційність і безпеку інформації.

 4. **Стиснення та декомпресія. ** Стискає дані для зменшення обсягу, що передається, та виконує їх декомпресію після отримання. Це дозволяє ефективніше використовувати пропускну здатність мережі.

 5. Форматування даних. Забезпечує перетворення даних у необхідний формат, включаючи графіку, текст, аудіо та відео, для коректного відображення на приймальній стороні.

Протоколи рівня представлення

На рівні представлення використовуються різні протоколи та стандарти для забезпечення згаданих функцій:

 • TLS (Transport Layer Security):
  • Забезпечує безпеку передачі даних шляхом шифрування, автентифікації та цілісності даних. Використовується в HTTPS.
 • SSL (Secure Sockets Layer):
  • Попередник TLS, також забезпечує шифрування та безпеку даних при передачі через Інтернет.
 • JPEG, GIF, PNG:
  • Формати стиснення зображень, що використовуються для перетворення графічних даних у більш компактний вигляд.
 • MPEG, MP3:
  • Формати стиснення аудіо та відео, що забезпечують ефективне кодування мультимедійних даних.
 • ASN.1 (Abstract Syntax Notation One):
  • Стандарт для опису структури даних, використовуваний у різних мережевих протоколах, таких як X.400 (електронна пошта) і X.500 (каталогові служби).

Приклади використання рівня представлення

 • Веб-браузери:
  • Виконують кодування та декодування даних для відображення веб-сторінок, забезпечуючи шифрування через HTTPS.
 • Відеострімінгові сервіси:
  • Стискають відео та аудіо для передачі через мережу і забезпечують їх декодування на стороні користувача.
 • Електронна пошта:
  • Використовують протоколи, такі як MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), для кодування та декодування мультимедійних даних у повідомленнях електронної пошти.
 • Віддалений доступ:
  • Використовують TLS/SSL для забезпечення безпечного з’єднання та передачі даних між клієнтом і сервером.

Отже, рівень представлення відіграє ключову роль у перетворенні, стисненні, шифруванні та форматуванні даних, що забезпечує їх коректне та безпечне передавання між прикладними системами в мережі.

1 Вподобання