Про типи змінних (Variables) в Ruby

У Ruby існують різні типи змінних, які можуть використовуватися для зберігання та маніпулювання даними. Основні типи змінних в Ruby вказані нижче.

Локальні змінні (Local Variables) починаються з маленької літери або знака підкреслення (_). Наприклад: name, _count, temp.

name = "John"
age = 25

Глобальні змінні (Global Variables) починаються з $.

$global_variable = 10

Змінні екземпляру класу (Instance Variables) починаються з @ та зв’язані з конкретним об’єктом класу.

class Person
 def initialize(name, age)
  @name = name
  @age = age
 end
end

Змінні класу (Class Variables) починаються з @@ та зв’язані з класом і спільні для всіх екземплярів цього класу.

class MyClass
 @@count = 0

 def initialize
  @@count += 1
 end

 def self.total_count
  @@count
 end
end

Константи - починаються з великої літери.

MY_CONSTANT = 42

Ці типи змінних дозволяють розподіляти та отримувати дані в різних частинах програми або між об’єктами, в залежності від їх області видимості.