Що таке змінна в Ruby (variable)?

У Ruby змінна - це ім’я, яке вказує на об’єкт у пам’яті. Змінні використовуються для зберігання та доступу до даних. В Ruby, тип змінної визначається автоматично при присвоєнні значення змінній.

Наприклад, ви можете створити змінну таким чином:

x = 10

У цьому випадку, змінна x містить ціле число 10. Змінні в Ruby починаються з літери, а в деяких випадках з символу підкреслення (_) і можуть містити букви, цифри та символи підкреслення.

Змінні можуть бути використані для зберігання будь-якого типу даних, такого як числа, рядки, масиви, об’єкти та інше. Це дозволяє динамічно працювати з даними у програмах на Ruby.