Про локальні змінні (Local Variables) в Ruby

Локальні змінні в Ruby - це змінні, що оголошуються в межах блоку коду, методу чи класу і доступні тільки в цих межах. Їхнє життя обмежене контекстом, де вони були оголошені. Це означає, що локальні змінні не можна використовувати за межами того блоку, методу чи класу, в якому вони були створені.

Оголошення локальних змінних в Ruby відбувається за допомогою ідентифікаторів, які починаються з малих літер або знаку підкреслення (_). Наприклад:

def example_method
  local_variable = "Це локальна змінна"
  puts local_variable
end

example_method

У цьому прикладі local_variable є локальною змінною, оголошеною в межах методу example_method. Вона не буде доступна за межами цього методу.

Локальні змінні можуть бути використані для тимчасового зберігання значень, обчислень та інших операцій в межах конкретного блоку коду. Важливо пам’ятати, що локальні змінні мають коротший термін життя і не зберігають свої значення між викликами методів чи блоками коду.

Зверніть увагу, що локальні змінні в Ruby не потребують оголошення типу даних і можуть змінювати свій тип в ході виконання програми.

loc_var = 5,5 #тип даних Float
puts "Спочатку - #{loc_var}"  # покаже "Спочатку - 5,5"
# змінюємо значення
loc_var = 'Hello world' #тип даних String
puts "В результаті - #{loc_var}" # та сама змінна але покаже "В результаті - Hello world"