Що таке системи числення?

Система числення - це спосіб представлення чисел за допомогою символів або цифр. Кожна система числення визначає множину символів (цифри), їх значення та спосіб подання чисел.

Основні характеристики систем числення

 1. База системи числення: Це кількість символів, що використовуються у системі. Наприклад, десяткова система має базу 10, оскільки використовує 10 цифр (від 0 до 9).
 2. Символи (цифри): Це символи або цифри, які використовуються для представлення чисел у системі. Наприклад, у десятковій системі використовуються цифри від 0 до 9.
 3. Значення: Кожному символу (цифрі) в системі числення призначається певне числове значення відповідно до його позиції та бази системи.

Найпоширеніші системи числення

 1. Десяткова система числення (Decimal): Звичайна система числення, що використовує 10 цифр від 0 до 9.
 2. Бінарна система числення (Binary): Використовує дві цифри, 0 і 1. Використовується в комп’ютерах для представлення даних та виконання обчислень.
 3. Вісімкова система числення (Octal): Використовує цифри від 0 до 7. Часто використовується в програмуванні.
 4. Шістнадцяткова система числення (Hexadecimal): Використовує цифри від 0 до 9 і літери A-F (або a-f), представляючи значення від 0 до 15. Використовується в програмуванні та для представлення даних.
 5. Трійкова система числення (Ternary): Використовує цифри 0, 1 і 2.
 6. Двійкова десяткова система числення (Binary Coded Decimal, BCD): Використовує 4-бітні групи для представлення десяткових цифр.
 7. Двійкова система з плаваючою комою (Floating Point): Використовується для представлення чисел з плаваючою комою, що складаються з мантиси та експоненти.
 8. Кватернівальна система числення (Quaternary): Використовує чотири цифри.
 9. Римська система числення (Roman): Використовує римські літери для позначення чисел (наприклад, I, V, X, L, C, D, M).

Кожна система числення має свої переваги та застосування, залежно від контексту, у якому вона використовується.