Бінарна система числення (Binary)

Бінарна система числення - це система числення, яка використовує всього дві цифри: 0 і 1. Вона є основою для комп’ютерних систем, оскільки ефективно використовується для представлення та обробки інформації в електронних пристроях.

Основна ідея бінарної системи полягає в тому, що кожне число представляється комбінацією цифр 0 і 1, де кожна цифра відображає потужність числа 2. Давайте подивимося на приклад:

У десятковій системі числення:

123=1×10^2+2×10^1+3×10^0

У бінарній системі числення:

1011=1×2^3+0×2^2+1×2^1+1×2^0

Тут
1011
1011 - це представлення числа 11 у бінарній системі.

Давайте розглянемо ще один приклад, числа від 0 до 7 в бінарній системі:

0:000
1:001
2:010
3:011
4:100
5:101
6:110
7:111
​

Ця система дуже важлива для комп’ютерів, оскільки електронні пристрої працюють на основі двійкових даних. Наприклад, кожен елемент в пам’яті комп’ютера, такий як байт, який містить 8 бітів, може представляти значення від 0 до 255 (або від 00000000 до 11111111 у двійковій системі).

Переваги бінарної системи включають простоту реалізації в електронних пристроях, надійність у передачі та зберіганні даних, а також легку масштабованість для великих обсягів інформації.