Десяткова система числення (Decimal)

Десяткова система числення - це найпоширеніша система числення, яка використовує 10 символів (цифр) для представлення чисел. Основною особливістю цієї системи є те, що кожна цифра має значення, яке залежить від її позиції в числі.

Особливості десяткової системи числення:

  1. База: Десяткова система має базу 10, оскільки використовує 10 цифр від 0 до 9.
  2. Символи (цифри): Цифри від 0 до 9.
  3. Позиційне представлення: Кожна цифра у десятковій системі має своє значення залежно від її позиції у числі. Наприклад, у числі 342, цифра 2 розташована у розряді одиниць, 4 у розряді десятків, а 3 у розряді сотень.
  4. Значення: Кожна цифра у десятковій системі має значення, яке є просто самою цифрою, помноженою на степінь десятки, відповідну її позиції.

Приклад:

Розглянемо число 452:

  • 4 у розряді сотень: 4×102=4004×102=400
  • 5 у розряді десятків: 5×101=505×101=50
  • 2 у розряді одиниць: 2×100=22×100=2

За допомогою цих значень ми можемо обчислити суму: 400+50+2=452400+50+2=452.

Застосування десяткової системи числення:

  1. Повсякденне життя: Десяткова система є стандартною для підрахунків у повсякденному житті.
  2. Фінанси: Вона використовується у фінансових обчисленнях, бухгалтерському обліку, тощо.
  3. Комп’ютери: Хоча комп’ютери використовують бінарну систему, велика частина програмування і взаємодії з користувачем передбачає використання десяткових чисел.

Десяткова система числення є дуже зручною і інтуїтивно зрозумілою, але у деяких випадках інші системи числення можуть бути більш практичними або ефективними.