Про принципи SOLID

Принципи SOLID - це набір п’яти основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування та проектування, які були запропоновані Робертом Мартіном (Robert C. Martin). Ці принципи спрямовані на створення гнучких, легких у підтримці та розширенні програмних систем. Нижче подано короткий опис кожного з принципів SOLID:

Принцип єдиної відповідальності (Single Responsibility Principle - SRP) - цей принцип стверджує, що кожен клас повинен мати лише одну причину для зміни. Іншими словами, клас повинен виконувати лише одну відповідальність.

Принцип відкритості/закритості (Open/Closed Principle - OCP) - класи повинні бути відкритими для розширення, але закритими для модифікацій. Це означає, що ми можемо розширити функціонал класу, не змінюючи його вихідний код.

Принцип підстановки Лісков (Liskov Substitution Principle - LSP) - об’єкти базового класу повинні можна замінювати своїми похідними без зміни коректності програми. Тобто, об’єкти повинні вести себе так, ніби вони є об’єктами базового класу.

Принцип інтерфейсів (Interface Segregation Principle - ISP) - клієнти не повинні залежати від інтерфейсів, які вони не використовують. Розділіть великі інтерфейси на менші, специфічні для клієнтів, щоб уникнути залежностей від непотрібного функціоналу.

Принцип незалежних об’єктів (Dependency Inversion Principle - DIP) - модулі верхнього рівня не повинні залежати від модулів нижчого рівня. Обидва типи модулів повинні залежати від абстракцій. Також, деталі не повинні залежати від абстракцій, але абстракції повинні залежати від деталей.

Ці принципи SOLID допомагають покращити структуру коду, зробити його більш розширюваним та зручним для обслуговування.