Чим відрізняється Hanami від Ruby on Rails?

Hanami і Ruby on Rails - це обидва веб-фреймворки для розробки веб-додатків на мові програмування Ruby, і обидва мають свої власні підходи до структури та розробки додатків.

Ключові відмінності між Hanami та Ruby on Rails:

Архітектура:

  • Hanami: Має чисту архітектуру, яка спирається на принципи чистої архітектури та розділення відповідальностей. Зазвичай використовується для побудови додатків з розділеними шарами та дотриманням принципів SOLID.
  • Ruby on Rails: Має конвенційну архітектуру, яка надає готові конфігурації та конвенції для швидкої розробки. Rails використовує модель-вид-контролер (MVC) архітектурний підхід.

Модульність:

  • Hanami: Зосереджений на модульності та розділенні додатку на компоненти. Це дозволяє розробникам використовувати тільки ті функціональності, які їм потрібні.
  • Ruby on Rails: Зазвичай додає багато готової функціональності “з коробки”, що може призвести до меншої модульності порівняно з Hanami.

ОРМ (Об’єктно-реляційне відображення):

  • Hanami: Використовує Sequel або ROM (Ruby Object Mapper) для роботи з базою даних. ROM - це фреймворк для взаємодії з базою даних, який дає більше контролю розробнику.
  • Ruby on Rails: Використовує ActiveRecord, який надає велику кількість методів для взаємодії з базою даних та швидкого розгортання.

Роути:

  • Hanami: Забезпечує більше гнучкості та вимагає від розробників більше конфігурації.
  • Ruby on Rails: Зазвичай пропонує менше конфігурації за замовчуванням, працюючи на основі конвенцій.

Спільнота та екосистема:

  • Hanami: Має суттєво меншу спільноту та меншу кількість готових рішень порівняно з Ruby on Rails.
  • Ruby on Rails: Має велику та активну спільноту, що означає більше готових рішень, плагінів та документації.

Обираючи між Hanami та Ruby on Rails, розробники можуть вибрати той фреймворк, який краще відповідає їхнім потребам та вимогам проекту.