Що таке MVC?

MVC - це абревіатура, яка означає “Model-View-Controller”. Це архітектурний шаблон проєктування, що використовується для структурування програмного забезпечення. Він допомагає розділити компоненти додатка на три основні частини:

 1. Модель (Model)

  • Представлення даних. Модель відповідає за представлення даних та бізнес-логіку додатка. Вона може містити роботу з базою даних, обробку даних та виконання бізнес-операцій.

  • Валідація даних. Модель може містити правила валідації, які визначають, які дані вважаються прийнятними. Наприклад, вимагати наявність певних полів, унікальність деяких значень тощо.

  • Зв’язки з іншими моделями. Модель може мати взаємозв’язки з іншими моделями, що дозволяє створювати складні структури даних.

 2. Вид (View)

  • Представлення користувачеві. View відповідає за відображення інформації користувачеві. Це може бути HTML-сторінка, графічний інтерфейс, текстовий вивід тощо.

  • Відокремлення від бізнес-логіки. View повинен відокремлюватись від бізнес-логіки та отримувати дані для відображення від Моделі або Контролера.

  • Взаємодія з користувачем. View може обробляти введення користувача та передавати його Контролеру для подальшої обробки.

 3. Контролер (Controller)

  • Обробка введення користувача. Контролер приймає введення від користувача, таке як HTTP-запити у веб-додатках.

  • Взаємодія з Моделлю. Контролер взаємодіє з Моделлю для отримання або збереження даних, що відповідають на введення користувача.

  • Визначення логіки додатка. Логіка додатка, яка визначає, як обробляти конкретні сценарії та взаємодіяти з Моделлю та Видом, зазвичай міститься в Контролері.

Шаблон MVC спрощує розробку, тестування та підтримку програмного забезпечення, роблячи код більш модульним та обслуговуваним. Кожен компонент виконує свої функції, і його можна легко замінити чи розширити без впливу на інші частини системи.

2 Вподобання