Про ключове слово self в Ruby

Ключове слово self в Ruby використовується для посилання на поточний об’єкт чи контекст, в якому код виконується. Його використання залежить від контексту, у якому воно використовується: в методі класу, звичайному методі або блоку коду.

В методі класу.
В методах класу ключове слово self вказує на сам клас, на якому вони визначені. Це дозволяє визначати статичні методи або методи класу.

Приклад виклику статичного методу за допомогою класу

class MyClass
 def self.my_method
  puts "Це статичний метод класу"
 end
end

MyClass.my_method

В звичайних методах
У звичайних методах ключове слово self вказує на поточний об’єкт класу, коли метод викликається на екземплярі цього класу.

class Bird
  def initialize(name_bird)
   @name_bird = name_bird
  end

  def name_bird
   @name_bird
  end

  def change_name_bird(new_name_bird)
   self.name_bird
   @name_bird = new_name_bird 
   self.name_bird
  end
end

one_bird = Bird.new('Воробэй')
one_bird.change_name_bird('Горобець')

puts "Ця пташка - #{one_bird.name_bird}"

В блоках коду
У блоках коду self вказує на область, в якій вони викликаються. У більшості випадків це буде об’єкт, на якому викликається блок.

class MyClass
 attr_accessor :value

 def initialize(value)
  @value = value
 end

 def my_block
  yield
 end
end

obj = MyClass.new(10)
obj.my_block { puts "Значення об'єкта: #{self.value}" }

В середині модулю. В модулі self також вказує на модуль, і його можна використовувати, наприклад, для визначення методів модулю.

module MyModule
 def self.module_method
  puts "This is a module method"
 end
end

MyModule.module_method

Отже, self в Ruby допомагає звертатися до поточного контексту: це може бути клас, екземпляр класу чи в блоках коду. Його використання допомагає уникнути конфліктів і дозволяє чітко вказувати, на що саме посилається об’єкт у конкретному місці коду.