В яких випадках необхідно використовувати self у Ruby?

У мові програмування Ruby ключове слово self використовується для вказівки на поточний об’єкт, на якому викликається метод. Ось деякі випадки, коли використання self є необхідним:

Доступ до змінних класу або об’єкта

class MyClass
 def initialize(value)
  @value = value
 end

 def print_value
  puts @value
 end

 def print_self_value
  puts self.print_value # Використання self для визначення, що викликається метод print_value на поточному об'єкті
 end
end

obj = MyClass.new(42)
obj.print_self_value

Звернення до інших методів класу

class MyClass
 def method1
  puts "Method 1"
 end

 def method2
  method1     # Виклик методу method1 без self
  self.method1   # Виклик методу method1 за допомогою self
 end
end

obj = MyClass.new
obj.method2

Звернення до статичних змінних класу

class MyClass
 @@counter = 0

 def initialize
  @@counter += 1
 end

 def self.print_counter
  puts @@counter
 end
end

obj1 = MyClass.new
obj2 = MyClass.new
MyClass.print_counter  # Виклик статичного методу за допомогою self

Визначення статичних методів

class MyClass
 def self.static_method
  puts "This is a static method."
 end
end

MyClass.static_method # Виклик статичного методу за допомогою класу

Ці приклади показують ситуації, коли використання self допомагає виразно вказати, на якому саме об’єкті викликається метод чи як звертатися до змінних класу. В інших випадках self може бути опущеним, і Ruby буде вважати, що ви посилаєтеся на поточний об’єкт за замовчуванням.

1 Вподобання