Про статичні методи в Ruby

Статичні методи в Ruby - це методи класу, які викликаються на самому класі, а не на екземплярі класу. Вони визначаються з використанням ключового слова self перед ім’ям методу.

  def self.call_stat_method
    puts "Викликаю статичний метод"
  end

Ці методи можуть використовуватися для виконання операцій, які пов’язані з класом в цілому, а не з конкретними екземплярами класу. Вони можуть бути використані для створення додаткової функціональності, обробки даних, або навіть для створення нових екземплярів класу.

Коли ви викликаєте статичний метод, ви використовуєте сам клас як об’єкт, а не його екземпляр.

Приклад виклик статичного методу без створення екземпляра класу

class One
  def self.call_stat_method
    puts "Викликаю статичний метод"
  end
end

One.call_stat_method

Статичні методи в Ruby корисні для організації коду, забезпечуючи чіткіше розділення між функціональністю, яка пов’язана з класом в цілому, та тією функціональністю, яка працює з конкретними екземплярами класу.

1 Вподобання