Що таке інкапсуляція в комп'ютерних мережах?

В комп’ютерних мережах інкапсуляція - це процес упаковки даних для їх передачі через мережу. Під час передачі даних через мережу, вони розбиваються на менші блоки, які називаються пакетами. Кожен пакет містить певну кількість даних, а також метадані, які необхідні для правильної передачі та обробки даних.

Процес інкапсуляції включає в себе додавання заголовків та інших метаданих до блоків даних перед їхнім відправленням через мережу. Ці заголовки містять інформацію, яка необхідна для маршрутизації та обробки пакетів на кожному вузлі мережі.

Після того, як пакети надіслані через мережу, вони приймаються отримувачем, який відкриває їх та використовує вміст для подальшої обробки. Під час цього процесу метадані вилучаються з пакетів, щоб відновити вихідні дані.

Інкапсуляція грає важливу роль у забезпеченні ефективності та надійності передачі даних в комп’ютерних мережах. Вона дозволяє різним пристроям та системам спілкуватися один з одним, незалежно від їхньої фізичної архітектури або розташування в мережі.