Про інкапсуляцію в комп’ютерних мережах в контексті моделі OSI (encapsulation)

Інкапсуляція в контексті моделі OSI (Open Systems Interconnection) - це процес упаковки даних для їх передачі через мережу, який відбувається на кожному рівні моделі OSI. Модель OSI складається з семи рівнів, кожен з яких відповідає за певний аспект комунікації в мережі. Давайте розглянемо кожен рівень інкапсуляції в моделі OSI:

 1. Фізичний рівень (Physical Layer):
 • На цьому рівні дані подаються у вигляді бітів, які передаються через фізичний канал зв’язку.
 • Інкапсуляція на цьому рівні полягає у перетворенні даних на електричні, оптичні або радіочастотні сигнали для передачі через фізичні канали зв’язку.
 1. Канальний рівень (Data Link Layer):
 • На цьому рівні дані розбиваються на кадри (frames), кожен з яких містить заголовок та можливі додаткові управляючі дані.
 • Інкапсуляція включає в себе додавання заголовка, який містить адреси відправника та отримувача (наприклад, MAC-адреси), а також контрольні суми для виявлення помилок.
 1. Мережевий рівень (Network Layer):
 • На цьому рівні дані інкапсулюються в пакети, які містять заголовок з IP-адресами відправника та отримувача, а також іншу мережеву інформацію.
 • Інкапсуляція на цьому рівні допомагає визначити шлях маршрутизації пакету через мережу.
 1. Транспортний рівень (Transport Layer):
 • На цьому рівні дані інкапсулюються в сегменти (segments), які містять порти відправника та отримувача, а також контрольні суми для забезпечення надійності передачі даних.
 • Інкапсуляція на цьому рівні визначає механізми керування потоком та відновленням даних у разі помилок.
 1. Сеансовий рівень (Session Layer), Представлення (Presentation Layer) і Застосування (Application Layer):
 • У цих рівнях дані інкапсулюються в відповідних структурах та форматах, враховуючи вимоги додатків та послуг, що працюють на цих рівнях.

Інкапсуляція в моделі OSI дозволяє ефективно організувати та передавати дані через мережу, забезпечуючи надійність, цілісність та конфіденційність. Кожен рівень відповідає за певний аспект обробки даних та забезпечує відповідність вимогам комунікації в мережі.

1 Вподобання