Singleton і проблеми мультипоточності

В Ruby використання Singleton може також стикатися з проблемами мультипоточності, оскільки ця мова має підтримку багатозадачності. Основні проблеми, які можуть виникнути при роботі з мультипотоковим Singleton в Ruby, включають:

Race Condition - та сама проблема, як і в інших мовах програмування, може виникнути, коли два або більше потоків конкурують за доступ до єдиного екземпляру Singleton.

class MySingleton
 @@instance = nil
 @@lock = Mutex.new

 private_class_method :new

 def self.instance
  if @@instance.nil?
   @@lock.synchronize do
    @@instance ||= new
   end
  end
  @@instance
 end

 # решта логіки класу
end

Використання Mutex (м’ютекса) допомагає уникнути проблеми заблокування в умовах гонки.

Double-Checked Locking Problem. Як і в інших мовах, подвійна перевірка блокування може призвести до проблем у Ruby через не гарантований порядок виконання.

class MySingleton
 @@instance = nil
 @@lock = Mutex.new

 private_class_method :new

 def self.instance
  if @@instance.nil?
   @@lock.synchronize do
    @@instance ||= new unless @@instance
   end
  end
  @@instance
 end

 # решта логіки класу
end

Тут також використовується клас Mutex для забезпечення атомарності операцій.

Lazy Initialization Problems. Використання лінивої ініціалізації може викликати проблеми, оскільки кілька потоків може одночасно спробувати створити екземпляр.
Global State Issues. Глобальний стан також може бути проблемою в мультипоточному середовищі, коли кілька потоків мають доступ до одного об’єкта.

Для роботи з мультипотоковим Singleton в Ruby, рекомендується використовувати м’ютекси (Mutex) або інші механізми синхронізації для гарантії атомарності операцій та уникнення гонок.

Також, можна розглядати альтернативи такі, як використання глобальних змінних класу, які автоматично гарантують атомарність операцій (наприклад, використання class_variable_set та class_variable_get).