Про клас Mutex в Ruby

В Ruby клас Mutex представляє собою засіб взаємовиключення (mutual exclusion), який використовується для синхронізації доступу до ресурсів з багатьох потоків або процесів. Взаємовиключення гарантує, що тільки один потік може виконувати критичну секцію коду одночасно, уникаючи конфліктів та непередбачених станів.

Mutex.new - створює новий екземпляр Mutex.

mutex = Mutex.new

Mutex#lock - захоплює м’ютекс, блокуючи інші потоки від доступу до критичної секції коду.

mutex.lock
# Критична секція коду
mutex.unlock

Mutex#unlock - звільнює м’ютекс, дозволяючи іншим потокам отримати доступ до критичної секції коду.

mutex.unlock

Mutex#synchronize - забезпечує автоматичне захоплення та вивільнення м’ютекса в межах блоку.

mutex.synchronize do
  # Критична секція коду
end

Використання Mutex дозволяє уникнути проблем конкурентного доступу, таких як гонки за ресурсами або непередбачені стани. Код, який має спільні дані для багатьох потоків, може використовувати Mutex для забезпечення безпеки виконання.