Що таке рефакторинг у Ruby?

Рефакторинг - це процес переписування частини програмного коду з метою поліпшення його якості, зрозумілості і підтримуваності, при цьому функціональність залишається незмінною. Він не передбачає додавання нового функціоналу, а лише покращення структури коду.

Рефакторинг у Ruby може включати в себе різні дії.

Перейменування змінних і методів - дає більш зрозумілі та описові імена елементам програми.

Вилучення дублікатів коду - зменшує кількість копій однакового коду для полегшення його обслуговування.

Розділення методів - розбиває великі методи на менші для поліпшення зрозумілості та обслуговуваності коду.

Це лише кілька прикладів рефакторингу у Ruby. Застосування може допомогти зробити код більш зрозумілим, ефективним та підтримуваним у подальшому.