Приклади рефакторингу у Ruby

Розглянемо простий приклад рефакторингу на мові Ruby. Припустимо, у нас є клас Person , який має метод для визначення статусу особи в залежності від її віку. Почнемо з непокращеного коду:

class Person
 attr_accessor :name, :age

 def initialize(name, age)
  @name = name
  @age = age
 end

 def status
  if age < 18
   "Молодша особа"
  elsif age >= 18 && age < 65
   "Доросла особа"
  else
   "Старша особа"
  end
 end
end

Цей код функціональний, але його можна поліпшити через рефакторинг. Ми можемо використати синтаксис “case” для зроблення його більш зрозумілим та компактним:

class Person
 attr_accessor :name, :age

 def initialize(name, age)
  @name = name
  @age = age
 end

 def status
  case age
  when 0..17
   "Молодша особа"
  when 18..64
   "Доросла особа"
  else
   "Старша особа"
  end
 end
end

Цей варіант використовує конструкцію case для заміни вкладених if і elsif. Він робить код менш громіздким та більш читабельним, особливо коли в майбутньому можуть з’явитися нові категорії віку.

Рефакторинг допомагає зберігати функціональність незмінною, але робить код чистішим та більш зрозумілим.