Що таке наслідування в Ruby?

У Ruby, наслідування - це процес, механізм ООП, за допомогою якого клас може успадковувати функціональність від іншого класу. Коли один клас успадковує інший, він отримує всі методи і змінні цього класу.

Основні поняття наслідування в Ruby:

  1. Батьківський клас (superclass): Це клас, від якого інший клас успадковує функціональність.
  2. Дочірній клас (subclass): Це клас, який успадковує функціональність від іншого класу.

Наприклад, ось як клас Child успадковує клас Parent:

class Parent
  def hello
    puts "Hello from Parent class!"
  end
end

class Child < Parent
end

child = Child.new
child.hello  # Результат: "Hello from Parent class!"

В цьому прикладі клас Child успадковує метод hello від класу Parent. Таким чином, об’єкти класу Child можуть викликати метод hello, навіть якщо він не визначений у класі Child, оскільки він успадкований від Parent.

Успадкування в Ruby дозволяє збільшувати перевикористання коду та структурувати програми у більш логічний спосіб.