Що таке ключові слова у Ruby?

Зарезервовані слова (також відомі як ключові слова) у Ruby - це слова, які мають спеціальне значення в мові програмування і використовуються для визначення синтаксичних конструкцій, керування потоком програми, визначення класів та методів, обробки виключень і т.д. Ці слова мають певне заздалегідь визначене значення, і вони не можуть використовуватися як імена змінних або методів.

Деякі приклади зарезервованих слів у Ruby включають:

  1. def - використовується для визначення методів.
  2. class, module - використовується для визначення класів і модулів.
  3. if, else, elsif, unless, case, when, then, end - використовуються для умовних конструкцій та блоків.
  4. begin, rescue, ensure, raise - використовуються для обробки виключень.
  5. do, while, until, for, in, next, break - використовуються для циклічних конструкцій.
  6. return, yield - використовуються для керування поверненням значень з методів і блоків.

Це лише декілька прикладів зарезервованих слів у Ruby. Розуміння цих слів є важливим для правильного використання мови програмування Ruby і уникнення конфліктів імен.

У мові програмування Ruby загалом існують 43 зарезервованих слів. Ось повний список зарезервованих слів у Ruby:

__ENCODING__
__LINE__
__FILE__
BEGIN
END
alias
and
begin
break
case
class
def
defined?
do
else
elsif
end
ensure
false
for
if
in
module
next
nil
not
or
redo
rescue
retry
return
self
super
then
true
undef
unless
until
when
while
yield