Про ключове слово case в Ruby

У Ruby ключове слово case використовується для створення конструкції вибору, яка дозволяє перевіряти значення змінної на відповідність декільком можливим варіантам. Конструкція case подібна до switch у багатьох інших мов програмування.

Ось приклад використання case в Ruby:

grade = 'B'

case grade
when 'A'
  puts 'Відмінно'
when 'B'
  puts 'Добре'
when 'C'
  puts 'Середньо'
else
  puts 'Не визначено'
end

У цьому прикладі, змінна grade перевіряється на відповідність кожному з варіантів: ‘A’, ‘B’, ‘C’. Якщо значення grade відповідає одному з цих варіантів, виконується відповідний блок коду (puts виводить відповідне повідомлення). Якщо значення grade не відповідає жодному з цих варіантів, виконується блок else.

Крім цього, ключове слово case також може використовувати діапазони та інші умови для порівняння. Він є потужним інструментом для розгалуження у вашому коді.