Що таке ендпоінт в Ruby on Rails?

Ендпоінт - це конкретний URL або шлях у вашому веб-додатку, який відповідає певному дії або методу контролера. Він визначає, як користувачі можуть взаємодіяти з вашим додатком через HTTP-запити. Ендпоінти визначаються в файлі маршрутів (routes.rb) вашого Rails додатку.

Наприклад, уявімо, що вам потрібно створити ендпоінт для відображення інформації про користувача. Ви можете визначити такий ендпоінт у файлі маршрутів наступним чином:

# routes.rb
Rails.application.routes.draw do
  get '/users/:id', to: 'users#show'
end

У цьому прикладі, ендпоінт /users/:id відповідає методу show контролера UsersController. Коли користувач переходить за цим шляхом (наприклад, /users/1), Rails викликає метод show контролера UsersController, передаючи ідентифікатор користувача у параметрах.

# users_controller.rb
class UsersController < ApplicationController
  def show
    @user = User.find(params[:id])
    render json: @user
  end
end

У цьому контролері метод show знаходить користувача за його ідентифікатором, який передається через параметри запиту, і потім відображає інформацію про цього користувача, наприклад, у форматі JSON.

Отже, ендпоінт — це маршрут у вашому додатку, який визначається для обробки певних типів запитів HTTP та виконання відповідної логіки в контролері.