Про HTTP-методи або HTTP-запити

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) визначає різні методи (або запити), які можуть бути використані при взаємодії з веб-серверами. Ось декілька основних HTTP-методів:

GET - використовується для отримання інформації від сервера. Запитує ресурси або дані, і сервер повертає їх у відповіді.
POST - використовується для відправлення даних на сервер для обробки. Зазвичай використовується для відправлення даних форми або виконання інших дій на сервері.
PUT - використовується для оновлення або створення ресурсу на сервері. Відомий як метод “завантаження” (upload) для відправлення даних на сервер.
DELETE - використовується для видалення ресурсу на сервері.
PATCH - використовується для часткового оновлення ресурсу. Відправляє тільки ті дані, які потрібно змінити.
HEAD - аналогічний методу GET, але сервер повертає тільки заголовки відповіді, без тіла. Використовується для отримання інформації про ресурс без передачі його фактичного вмісту.
OPTIONS - використовується для отримання інформації про можливості сервера щодо підтримки різних методів або параметрів конфігурації.
TRACE - використовується для тестування шляху передачі повідомлення між клієнтом і сервером. Клієнт отримує копію свого власного запиту, що дозволяє перевірити, які проміжні сервери модифікували запит.
CONNECT - використовується для встановлення тунелю до сервера за допомогою проксі.

Ці HTTP-методи визначають тип запиту, який клієнт намагається виконати на сервері.