Що означає поняття Restful API?

Що означає поняття Restful API?

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) - це архітектурний стиль, що визначає набір обмежень та конвенцій для створення веб-сервісів. Його основною метою є спрощення взаємодії між розподіленими системами в Інтернеті. Основні концепції та характеристики REST API включають:

 • Ресурси (Resources). У REST API, дані представляються як ресурси, такі як “користувачі”, “замовлення” або “статті”. Кожен ресурс має унікальний ідентифікатор та може бути доступний за конкретною адресою (URI). У Ruby можна використовувати класи для представлення ресурсів. Наприклад, якщо у вас є ресурс “користувач”, то ви можете мати клас User .

  class User
   # код для роботи з користувачами
  end  
  
 • Представлення (Representation). Ресурси взаємодіють за допомогою представлень, які можуть бути у різних форматах, таких як JSON або XML для обміну інформацією між клієнтом і сервером. В Ruby ви можете використовувати бібліотеки, наприклад, json або xmlsimple , для генерації та обробки даних у цих форматах.

  require 'json'
  
  user_data = { id: 1, name: 'John Doe', email: 'john@example.com' }
  json_data = user_data.to_json
  
  
 • Методи HTTP (HTTP Methods). REST використовує стандартні HTTP методи для виконання різних операцій над ресурсами. Найбільш поширеними методами є GET (отримання даних), POST (створення нового ресурсу), PUT (оновлення наявного ресурсу) та DELETE (видалення ресурсу).

  # Приклад використання HTTP-методів з допомогою бібліотеки RestClient
  require 'rest-client'
  
  # Отримання даних
  response = RestClient.get 'https://api.example.com/users/1'
  
  # Створення нового користувача
  response = RestClient.post 'https://api.example.com/users', { name: 'Jane Doe', email: 'jane@example.com' }
  
  # Оновлення існуючого користувача
  response = RestClient.put 'https://api.example.com/users/1', { name: 'Updated Name' }
  
  
 • Без стану (Statelessness). Сервер не зберігає стан клієнта між запитами. Кожен запит вважається ізольованим, інформація про стан передається разом із запитом. Кожен запит містить всю необхідну інформацію для обробки. Вам не потрібно зберігати стан сервера між запитами.

 • Гіпермедіа як двигун стану програми (HATEOAS). Клієнти отримують гіперпосилання (гіпермедіа) разом з відповіддю від сервера, що дозволяє їм взаємодіяти з ресурсами, не залежно від частини системи.

 • Однорівневість (Uniform Interface). Це включає однорівневий доступ до ресурсів, що спрощує розуміння та взаємодію між компонентами системи. Створюйте зрозумілі та логічні URI для ваших ресурсів.

  # Приклад визначення URI для користувачів
  get '/users/:id' do
   # код для отримання користувача за ідентифікатором
  end
  
  
 • Протокол без збереження стану (Stateless Communication): Клієнт може зберігати потрібну інформацію для взаємодії з сервером, оскільки це не включено в сам запит.

Приклад Restful в Ruby on Rails:

# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 resources :users
end
# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 get '/users', to: 'users#index', as: 'users'
 get '/users/new', to: 'users#new', as: 'new_user'

 post '/users', to: 'users#create'
end

REST API забезпечує простий та ефективний спосіб організації взаємодії між розподіленими системами в Інтернеті, що сприяє розширюваності та легкості розуміння.

REST API (протокол представлення стану передачі представлень) у Ruby - це спосіб взаємодії між програмами або сервісами, використовуючи мову програмування Ruby та принципи архітектури REST.

У простих словах, REST API дозволяє програмам обмінюватися даними через Інтернет за допомогою HTTP-запитів. У Ruby це часто використовується для створення веб-сервісів або взаємодії з іншими веб-серверами.

Основні ідеї REST API у Ruby включають в себе використання стандартних HTTP-методів, таких як GET, POST, PUT та DELETE, для виконання операцій над ресурсами (наприклад, отримання, створення, оновлення та видалення даних). Дані зазвичай передаються у форматі JSON або XML.

Наприклад, якщо у вас є веб-сервіс на Ruby, ви можете використовувати REST API для створення, отримання або оновлення даних через HTTP-запити з інших програм чи сервісів.