Приклади з API на Ruby

Публікуємо приклади додатків, що використовують API і написані на Ruby в академічних цілях.

Ось декілька прикладів додатків, що використовують API і написані на Ruby:

 1. Twitter Bot:

  • Опис: Цей додаток може використовувати API Twitter для автоматизації завдань, таких як твітти, ретвіти, відповіді та інше.
  • Бібліотеки: twitter gem.
  require 'twitter'
  
  client = Twitter::REST::Client.new do |config|
   config.consumer_key    = "YOUR_CONSUMER_KEY"
   config.consumer_secret   = "YOUR_CONSUMER_SECRET"
   config.access_token    = "YOUR_ACCESS_TOKEN"
   config.access_token_secret = "YOUR_ACCESS_SECRET"
  end
  
  client.update('Hello, Twitter!')
  
 2. GitHub Repository Manager:

  • Опис: Додаток для керування репозиторіями на GitHub, включаючи створення, видалення репозиторіїв та інше.
  • Бібліотеки: octokit gem.
  require 'octokit'
  
  client = Octokit::Client.new(:access_token => "YOUR_GITHUB_ACCESS_TOKEN")
  
  user = client.user
  user.login
  
  # Create a new repository
  client.create_repository('new-repo')
  
 3. Weather App:

  • Опис: Додаток для отримання прогнозу погоди за допомогою API OpenWeatherMap.
  • Бібліотеки: httparty gem.
  require 'httparty'
  
  api_key = 'YOUR_API_KEY'
  city = 'Kyiv'
  response = HTTParty.get("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=#{city}&appid=#{api_key}&units=metric")
  
  if response.success?
   weather_data = response.parsed_response
   puts "The weather in #{city} is #{weather_data['weather'][0]['description']} with a temperature of #{weather_data['main']['temp']}°C"
  else
   puts "Failed to retrieve weather data"
  end
  
 4. Slack Notification Bot:

  • Опис: Додаток для відправки повідомлень до каналу Slack через Slack API.
  • Бібліотеки: slack-notifier gem.
  require 'slack-notifier'
  
  notifier = Slack::Notifier.new "https://hooks.slack.com/services/YOUR/SLACK/WEBHOOK" do
   defaults channel: "#general",
        username: "notifier"
  end
  
  notifier.ping "Hello, Slack!"
  
 5. Google Sheets Integration:

  • Опис: Додаток для читання та запису даних у Google Sheets за допомогою Google Sheets API.
  • Бібліотеки: google_drive gem.
  require 'google_drive'
  
  # Authorize with Google
  session = GoogleDrive::Session.from_config("config.json")
  
  # Open a spreadsheet by its title
  spreadsheet = session.spreadsheet_by_title("My Spreadsheet")
  worksheet = spreadsheet.worksheets.first
  
  # Read and write data
  worksheet[2, 1] = "Hello, world!"
  worksheet.save
  

Ці приклади демонструють, як можна використовувати різні API за допомогою Ruby, для автоматизації різних завдань, інтеграції з популярними сервісами та роботи з даними.