Стандартна структура файлу css

Стандартна структура файлу CSS (Cascade Style Sheet) може виглядати приблизно так:

/* Коментарі можуть бути розміщені тут */
/* Загальні стилі, які застосовуються до всього документу */

body {
  /* Стилі для тіла документа */
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #ffffff;
  color: #333333;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Стилі для заголовків */
h1 {
  font-size: 24px;
  color: #000000;
}

h2 {
  font-size: 20px;
  color: #333333;
}

/* Стилі для класу або ідентифікатора */
.example-class {
  /* Стилі для елементів з класом .example-class */
}

#example-id {
  /* Стилі для елементу з ідентифікатором #example-id */
}

/* Медіа-запити для адаптивного дизайну */
@media screen and (max-width: 600px) {
  /* Стилі для пристроїв з шириною екрану менше 600px */
}

/* Інші стилі можуть бути додані нижче */

У цій структурі:

 1. Загальні стилі для тіла документа визначені для елементу body.
 2. Стилі для заголовків h1 і h2.
 3. Стилі для конкретних класів (наприклад, .example-class) і ідентифікаторів (наприклад, #example-id).
 4. Медіа-запити використовуються для адаптивного дизайну, наприклад, для реагування на розмір екрану.
 5. Коментарі можуть бути використані для пояснення кожного блоку стилів.

Це лише загальна структура, і реальний файл CSS може мати багато інших правил в залежності від потреб проекту.