Що таке CSS (Cascading Style Sheets)?

CSS (Cascading Style Sheets) - це мова опису стилів, що використовується для оформлення веб-сторінок і керування їх зовнішнім виглядом. Основна мета CSS полягає в тому, щоб розділити вміст веб-сторінки (завантажений HTML-код) від її представлення (стилі, що визначають зовнішній вигляд).

Основні концепції CSS включають:

  1. Вибір селекторів. CSS дозволяє вибирати елементи HTML за їх типом, класом, ідентифікатором або іншими атрибутами для застосування до них стилів.
  2. Властивості та значення. Кожен вибраний елемент може мати набір властивостей (наприклад, кольори, розміри, шрифти тощо), які задають його зовнішній вигляд.
  3. Каскадність і спадкоємність. CSS використовує механізми каскаду і спадкоємності, що дозволяють встановлювати пріоритетність стилів та успадковувати їх властивості від батьківських елементів.
  4. Боксова модель. CSS визначає розміри та розміщення елементів на веб-сторінці за допомогою боксової моделі, яка включає в себе контент, відступи, межі та поля.
  5. Позиціонування. CSS дозволяє розташовувати елементи на сторінці з використанням різних методів позиціонування, таких як статичне, абсолютне, фіксоване, відносне тощо.

CSS використовується разом з HTML для створення привабливих та добре структурованих веб-сайтів. І важливою перевагою використання CSS є можливість зміни вигляду всієї веб-сторінки, зміни розмірів та позицій елементів, не змінюючи їх вмісту. Це робить CSS потужним інструментом для розробки та дизайну веб-інтерфейсів.

1 Вподобання