В яких випадках рекомендується використовувати case в Ruby?

Конструкція case у Ruby часто рекомендується в таких випадках:

 1. Перевірка на відповідність декільком значенням: Якщо вам потрібно перевірити значення змінної на відповідність декільком можливим варіантам, case стає зручним вибором. Він забезпечує чистий та зрозумілий спосіб організації таких перевірок.

  animal = 'dog'
   
  case animal
  when 'cat'
   puts 'Це кіт'
  when 'dog'
   puts 'Це собака'
  when 'bird'
   puts 'Це птах'
  else
   puts 'Це інший вид тварини'
  end
  
  
 2. Заміна складних виразів умовами: Якщо у вас є багато варіантів умовного виразу, який перевіряється на відповідність одній змінній, використання case може зробити ваш код більш читабельним та підтримуваним.

  number = 15
  
  case
  when number < 10
   puts 'Число менше 10'
  when number >= 10 && number < 20
   puts 'Число між 10 і 20'
  else
   puts 'Число більше або дорівнює 20'
  end
  
 3. Коли вам потрібно виконати дії на основі кількох можливих значень: case може використовуватися для виконання різних дій на основі значення змінної. Ви можете виконувати різні дії відповідно до результатів перевірки значень.

  fruit = 'apple'
  
  case fruit
  when 'apple', 'banana'
   puts 'Це фрукт, який можна їсти свіжим'
  when 'orange', 'grapefruit'
   puts 'Це цитрусовий фрукт'
  else
   puts 'Це інший тип фрукту'
  end
  
 4. Коли ви хочете зробити код більш читабельним: Використання case може зробити ваш код більш лаконічним та зрозумілим, особливо якщо у вас є багато варіантів умовного оператора.

  grade = 'B'
  
  case grade
  when 'A'
   puts 'Відмінно'
  when 'B'
   puts 'Добре'
  when 'C'
   puts 'Середньо'
  else
   puts 'Не визначено'
  end
  

Усі ці ситуації демонструють потужність та зручність ключового слова case у Ruby. Використовуйте її там, де вона робить ваш код більш зрозумілим та підтримуваним.